Professionaalse käe all saavad lapsed lasta endale teha meelepäraseid näomaalinguid.

Näomaalingute tegemine: 1 tund 50,00 EUR

Ühes tunnis jõuab näomaalija teha väikseid ja lihtsaid maalinguid umbes 10-15-le lapsele, suuri 4-6-le lapsele.

Info telefonil 5807 1022 või e-mail info@stellaremangumaa.ee